قام اتحاد بلديات ساحل الزهراني بانشاء عدد من حيطان الدعم ضمن بلدة اللوبية ومن هذه الحيطان حائط دعم قرب محطة المحروقات كما هو وظاهر في الصورة

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>