قام اتحاد بلديات ساحل الزهراني بالتعاون والتنسيق مع مشروع الليطاني وبلدية الصرفند برفع النفايات بالقرب من جسر مشروع الليطاني العاقبية مقابل سنتر نور الدين بالتعاون مع

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>