اعمال فتح العبارة التي تقع على الطريق العام في الصرفند بالقرب من مستشفى علاء الدين لا زالت جارية منذ يوم امس والتي يقوم بها اتحاد بلديات ساحل الزهراني

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>