يتابع اتحاد بلديات ساحل الزهراني الكشف على ريكارات الصرف الصحي وتنظيفها في قرى وبلدات الاتحاد وفي هذا لاطار تم تنظيف ريكار صرف صحي في بلدة الصرفند حي آل همام.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>