استمرار حملة النظافة التي يقوم بها اتحاد بلديات ساحل الزهراني ومنظمة العمل ضد الجوع على طول الاوتوستراد الشرقي ضمن نطاق الاتحاد

تصوير الزميل حسين غريب

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>