قام فريق عمل اتحاد بلديات ساحل الزهراني بفتح ريكار صرف صحي بواسطة آلية تابعة للإتحاد، على الخط الساحلي في بلدة الصرفند مقابل بناية طعان بالقرب من مكتبة الكوثر.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>